Autor Wątek: CRON: Lista zadań do wykonania  (Przeczytany 5763 razy)

publiker.pl

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1 867
 • Pomógł: 0
  • Zobacz profil
CRON: Lista zadań do wykonania
« dnia: 30 Wrzesień 2011, godz: 14:31 »
Zadania CRON to lista zaplanowanych zadań, które program ma wykonać. Zadania te dotyczą np. wysyłana wpisów do katalogów/precli, rejestrowania w preclach, rozpoznawania nowych adresów, sprawdzania, czy nasz wpis został opublikowany, itd. Zadania te są rozłożone w czasie.

Lista przedstawia kolejność wykonywanych przez program zadań. O kolejności zadań na liście decydują dwa czynniki: planowany czas wykonania zadania (widoczny na liście) oraz priorytet danego zadania (nie jest widoczny na liście).

Aby zaplanowane zadania były wykonywane przez program, to przede wszystkim należy zadbać o to, aby program był włączony. To, wydawałoby się, banalne stwierdzenie stanowi bardzo istotną uwagę, co do istoty działania programów na serwerach. Programy w postaci skryptów (takich jak program Publiker) są uruchamiane na serwerze tylko na pewien krótki czas (przeważnie 30 sekund), a następnie są automatycznie przez serwer wyłączane. A zatem jest to zupełnie odmienna sytuacja niż np. w systemie MS Windows, gdzie uruchomiony program (np. WinAmp) działa tak długo, aż użytkownik go nie wyłączy.

Z powyższego wynika, że aby program wykonywał zaplanowane zadania musi on być włączany, co pewien czas (przeważnie zalecanym okresem cyklicznego uruchamiania programu jest 1 minuta). Oczywiście włączanie programu może odbywać się automatycznie. Program może być uruchamiany poprzez tzw. mechanizm CRON (czyli cykliczne uruchamianie komend) na serwerze. Przeważnie serwery są tak skonfigurowane, że możemy ustawić, aby dany program był uruchamiany np. co 1 minutę. Jeśli tak ustawimy serwer, to program Publiker będzie uruchamiany co 1 minutę - jeśli w danym momencie będzie do wykonania jakieś zadanie (np. wysłanie wpisu do katalogu), to zostanie ono wykonane, jeśli natomiast w kolejce zadań nie będzie żadnych oczekujących zadań do wykonania (w danej chwili), to program zakończy swoje działanie nie obciążając serwera.

Jeśli na liście zadań są zadania opóźnione, czyli z planowaną datą wykonania wcześniejszą niż czas aktualny, to takie zadania będą wykonywane w pierwszej kolejności zgodnie z ustalonymi priorytetami. W takiej sytuacji o kolejności wykonywanych zadań decyduje najpierw priorytet zadania, a następnie planowany czas wykonania (najpierw te zadanie, które są najbardziej opóźnione).

Jeśli na liście zadań NIE ma zadań opóźnionych, to o kolejności wykonywania zadań decyduje tylko planowany czas wykonania (nie ma konieczności brania pod uwagę priorytetu, ponieważ zadania nie są opóźnione i wykonują się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zadań).

Opóźnienia w wykonywaniu zadań występują przede wszystkim w dwóch sytuacjach:
 • Po pierwsze, po zainicjowaniu rejestracji w preclach WordPress (czyli po użyciu odnośnika Menu -> Katalogi -> Zarejestruj we wszystkich nieaktywnych preclach) ? wtedy dodawanych jest do kolejki bardzo dużo zadań związanych z rejestracją, co powoduje, że zadania są opóźnione ? to normalna sytuacja i po zakończeniu procesu rejestracji (trwa około 2-3 dni) kolejka zadań nie powinna już zawierać zadań opóźnionych.
 • Po drugie, opóźnienia będą występować wtedy, gdy program nie będzie w stanie wykonać w czasie zaplanowanych zadań ? przeważnie wynika to ze zbyt dużej liczby wpisów wysyłanych do katalogów/precli. Jeśli mamy dużo projektów/grup/linków, ustalimy intensywne linkowanie połączone z intensywnym podlinkowywaniem, to może to doprowadzić właśnie do przeciążenia programu, co będzie się objawiać tym, że zadania na liście CRON będą opóźnione.

Po wejściu w zakładkę Menu -> Zadania CRON mamy możliwość ręcznego uruchamiania zadań na liście CRON. Ręczne uruchamianie jest dodatkową funkcją w programie, która umożliwia śledzenie przez użytkownika wykonywania się poszczególnych komend. W normalnej pracy programu zadania wywoływane są automatycznie przez serwer i nie ma potrzeby ich ręcznego uruchamiania. Do ręcznego wywoływania komend służą linki:
 • Uruchom pierwsze z listy do wykonania ? umożliwia uruchamiane pierwszego zadania widocznego na liście zadań;
 • Uruchom wykonywanie zadań z listy w pętli ? umożliwia ręczne uruchomienie kolejnych komend w pętli. Możemy dodatkowo ustalić liczbę komend, która ma zostać wykonana ? jeśli podamy w tym polu liczbę 0, to zadania będą wykonywane w pętli do momentu zaznaczenia opcji Zakończ po aktualnej akcji. Wykonywane są tylko komendy, których planowany czas wykonania jest wcześniejszy niż aktualny czas (czyli tylko zadania opóźnione). Jeśli na liście nie ma zadań opóźnionych, to program w pętli będzie wykonywał puste zadania.
Ponadto przy każdym zadaniu jest odnośnik Uruchom, który umożliwia ręczne uruchomienie dowolnego zadania z listy, bez względu na to, w którym miejscu kolejki aktualnie się znajduje. Istnieje również możliwość usuwania większości komend (nie można usuwać komend głównych, systemowych) poprzez użycii odnośnika Usuń ? w takim przypadku wraz z usuwanym zadaniem są również kasowane wszystkie powiązane zadania, które łącznie tworzą określoną akcję, np. pojedynczą akcją może być wysłanie wpisu do katalogu, natomiast na tą jedną akcję składa się kilka zadań, np. wyszukanie kategorii, wyszukania podkategorii, wysłanie wpisu, sprawdzenie, czy wpis został opublikowany i inne.

Zobacz również:
CRON: Konfiguracja uruchamiania zadań CRON na serwerze
CRON: Jak sprawdzić, czy CRON na serwerze jest prawidłowo skonfigurowany?
CRON: Uruchamianie zadań CRON na serwerach home.pl
CRON: Uruchamianie zadań CRON na serwerach nazwa.pl
CRON: Uruchamianie zadań CRON na serwerach proste.pl
CRON: Uruchamianie zadań CRON z darmowego serwera
Jak ręcznie usunąć wszystkie zadania CRON
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpień 2012, godz: 18:03 wysłana przez publiker.pl »